• A
  • A
  • A

Alvydas Valenta. Prierašai neegzistuojančioms „Iliados“ ir „Odisėjos“ iliustracijoms

Alvydo Valentos poezija ryškiausiai atstovauja egzistencialistinei mūsų poezijos krypčiai. Jo pastarojo meto kūrybai būdingas susitelkimas ties antikos kūryniais, kuriuos jis laisvai interpretuoja, o iš kitos pusės - tarsi naujai pateikia šiuolaikiniam skaitytojui.

Naujojoje knygoje A. Valenta Homero epus perskaito postmodernaus XXI amžiaus žmogaus žvilgsniu, ieškodamas paralelių, pasikartojančių konfliktų, situacijų ir siužetinių linijų tarp „Iliadoje” ir „Odisėjoje” aprašytų įvykių ir dabarties. Kiekvienai „Iliados” ir „Odisėjos” giesmei pateikiamas autoriaus komentaras, nupiešiama žodinė jos iliustracija. Originaliai naudojama Europos istorinė, kultūrinė medžiaga: netikėti palyginimai, sugretinimai, vaizduotės šuoliai rinkinį daro originalų, išsiskiriantį bendrame šiuolaikinės poezijos fone. „Iliadoje” taip vaizdingai aprašyti mūšiai ir herojų žygdarbiai atsikartoja Austerlico, II Pasaulinio karo kovų laukuose, Hektoro atsisveikinimo scena gretinama su lietuvių liaudies karo dainomis, išjojančio į karą brolelio kalbinamu žirgu, liekančia laukti sesele. Patroklo laidotuvės - su Vulfstano aprašytomis pagoniškomis lietuvių laidotuvėmis.

Autorius išradingai, neretai - žaismingai žaidžia priešo, svetimo, sienos, žmogaus prigimtyje slypinčio ţvėries ir kitais archetipais. Odisėjo pasakojimai apie klajones po Trojos karo gretinami su „Tūkstančio ir vienos nakties” istorijomis ar Kolumbo kelionėmis ieškant išsvajotosios Indijos. Pateikiama išsami Odisėjo, kaip specialiųjų pajėgų kario, psichologinė charakteristika.

//

Alvydo Valentos eilėraščiai, kaip ir didžiojo graikų dainiaus giesmės, pakeri tuo pačiu gaivalingos pirmapradės kalbos alsavimu, ryškiais meniniais vaizdais ir taikliais įvaizdžiais – juos pajėgia kurti tik tie, kurių žvilgsnis krypsta ne į išorę, o į sielos vidų, į dvasinį būties peizažą.

Šis įstabus poezijos rinkinys bus įdomus ne tik lietuvių poezijos gerbėjams – jį su didžiausiu susidomėjimu perskaitys ir profesionalūs Homero epų tyrėjai: juk taikli poeto akis kartais leidžia išvysti tai, ko nebuvo įžvelgę patys mokslininkai.
Filosofas, prof. NAGLIS KARDELIS

El. parduotuvė

Siūlome įsigyti:

Atsiprašome, prašome palaukti

Eduardas Saprykinas

Eduardas Saprykinas – naujas vardas lietuvių poezijos kontekstuose. Jo kūryboje, greta gyvenimiškų įžvalgų ir patyrimų, intelektualiai apmąstomi biblinės kultūros ženklai, naratyvai, autoriaus autentiški išgyvenimai papildomi ryšiais su antikinės kultūros daugiaklodiškumu, dominuoja Rytų kultūros ir religijos refleksijos, mitologija. Eilėraščiuose fiksuojami tarpdisciplininio meno potyriai, kurie apima ne tik literatūrą, bet ir muzikos, dailės estetinius motyvus.

5.00 € Plačiau