Tado Žvirinskio romanas jau spaustuvėje!

Šiandien, sausio 8 dienos popietėje, spaudai atidavėme TADO ŽVIRINSKIO dienoraštinį romaną MANUSCRIPTUM DISCIPULI ARBA STUDENTIŠKA 1990-1991 METŲ KRONIKA. Tai – pirmoji „Slinkčių” šių metų knyga, kurią iš spaustuvės (spausdina UAB „Petro ofsetas”) pasiimsime vasario pradžioje. Knygą redagavo Justinas Kubilius, viršelio autorius ir maketuotojas Rokas Gelažius. Romanas bus išleistas 800 egz. tiražu, iš kurio 80 autorius mielai pasirašys, o pirmieji iš anksto užsisakę, ją gali įsigyti su 10 proc. nuolaida.

Romano protagonistas, studijuojantis farmaciją Kauno medicinos institute, lygiai prieš 30 metų savo dienoraštyje rašė:

1991 01 08

Stebuklai! Kainos – vėl kaip buvę! Vyriausybė atsistatydino, o aš gavau 10 kiaušinių už 2 rublius! Įdomu, ko imsis Šatrija? Mano choziainas prognozuoja, kad ji tikrai nepražus, nes KGB saviškių bėdoje nepalieka. Ne be reikalo po atsistatydinimo ji išlėkė Maskvon pas Gorbį. Once a chekist – always a chekist. Oficiali versija: ji ten tariasi dėl Lietuvos vyrukų, kad jų neberekrūtintų SA. O tuo metu Gorbis permeta į Lietuvą papildomus desantūros dalinius. Kažkaip netikiu aš sutapimais.

O Vilniuj ypač sujudo jedinstveninkai. Pilni kampai lojančių Kremliaus šunų. Per radiją pranešė, kad „Jedinstvo“ ruošiasi pulti Parlamentą. Kviečia žmones į pagalbą.

Skambinau Motinai, sakė, jau nemaža minia gynėjų susirinkusi. Ne prieš gera visa tai, oi, ne prieš gera... Matyt, dar teks man pakariauti. Tik šįkart namie ir už savus. Žiūrėsim. Kirvis pagaląstas, o šaunamųjų ginklų parūpins banditėliai, jei prireiks.

¡No pasarán!


Knygą galite užsisakyti paspaudę šią nuorodą.

Siūlome įsigyti:

Seni pažįstami, arba ketvirtoji šlepetė

Vytautas Račickas

Ši istorija prasidėjo vieną ankstų rytą. Iš pradžių Edvarduko brolis Lukas išskalbė katiną, paskui sugedo pono Vincento mašina, paskui įvyko nedidelis „žemės drebėjimas“. Galop dingo kieme stovėjusi medinė Onutės skulptūra. Detektyvas? Ne, veikiau mūsų gyvenimo kasdienybė. Kartais liūdnoka, o kartais – ir visai linksma.

4.50 € Plačiau