• A
  • A
  • A

BUDĖJĘ LIETUVIŲ RAŠTIJOS AUŠROJE: MYKOLAS LIETUVIS, STANISLOVAS RAPOLIONIS

Programa skirta lietuvių raštijos pradžiai

Programoje skamba ištraukos iš Mykolo Lietuvio veikalo „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius”, Stanislovo Rapolionio rašytinis palikimas, giesmės iš M. Mažvydo „Giesmyno” bei Mažosios Lietuvos dainos.

Dalyvauja:
skaitovas JUOZAS ŠALKAUSKAS
solistė AUŠRA LIUTKUTĖ (sopranas)
literatas JUOZAS ŽITKAUSKAS

Siūlome įsigyti:

Gaidys raudonskiauterys

Perec Markiš

Kartą gyveno išdidi bei pasipūtusi povelė ir ne mažiau išdidus gaidys raudonskiauterys. Povelė puošėsi karoliais ir svajojo ištekėti už karaliaus, o gaidys kedeno savo dailią skiauterę ir troško vesti povelę bei karaliauti pasaulyje. Bet pasaka nebūtų tokia įdomi, jei visi veikėjų norai išsyk išsipildytų. Nebūtų ji tokia įdomi ir tada, jei svajonių nesujauktų ragana – vienaakė senė raupsuotu veidu.   Eiliuota pasaka vaikams „Gaidys raudonskiauterys” (Der Galaganer hon/ דער גאלאגאנער האן ) išleista 1922 m.

4.50 € Plačiau