• A
  • A
  • A

BUDĖJĘ LIETUVIŲ RAŠTIJOS AUŠROJE: MYKOLAS LIETUVIS, STANISLOVAS RAPOLIONIS

Programa skirta lietuvių raštijos pradžiai

Programoje skamba ištraukos iš Mykolo Lietuvio veikalo „Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius”, Stanislovo Rapolionio rašytinis palikimas, giesmės iš M. Mažvydo „Giesmyno” bei Mažosios Lietuvos dainos.

Dalyvauja:
skaitovas JUOZAS ŠALKAUSKAS
solistė AUŠRA LIUTKUTĖ (sopranas)
literatas JUOZAS ŽITKAUSKAS

Siūlome įsigyti:

Procesija

Gintaras Bleizgys

Naujame poezijos rinkinyje Gintaro Bleizgio poetinis pasaulis veriasi sodriais, tapybiškais vaizdais. Intensyvus kalbėjimas, vietomis primenantis sąmonės srautą, fiksuoja pasaulio netvarumą ir trapumą. Į tekstus įpinama šiandienos realijų, o asmeninės praeities gretinimas su dabartimi teksto metaforas išaštrina iki lengvai per skaitytojo odą slystančio peilio ašmenų.

8.00 € Plačiau