• A
  • A
  • A

KELIAIS IŠ VILNIAUS PO LIETUVĄ

Literatūrinė kompozicija, skirta VLADISLAVO SIROKOMLĖS kūrybai

Programoje pristatomas vienas įdomiausių velyvojo romantizmo poetų V. Sirokomlė, kurio gyvenimas neatsiejamas nuo Vilniaus krašto. Rašytojas, nors lietuviškai ir nemokėjo (rašė lenkiškai), tačiau buvo dėmesingas Lietuvos istorijai. Programoje skaitomos ištraukos iš V. Sirokomlės poemos „Margiris”, „Kelionės iš Vilniaus po Lietuvą” ir kt.

Dalyvauja:
aktorius ANDRIUS BIALOBŽESKIS
solistė AUŠRA LIUTKUTĖ
ASTA KVASYTĖ (pianinas)
literatas JUOZAS ŽITKAUSKAS

Siūlome įsigyti:

Atsiprašome, prašome palaukti

Eduardas Saprykinas

Eduardas Saprykinas – naujas vardas lietuvių poezijos kontekstuose. Jo kūryboje, greta gyvenimiškų įžvalgų ir patyrimų, intelektualiai apmąstomi biblinės kultūros ženklai, naratyvai, autoriaus autentiški išgyvenimai papildomi ryšiais su antikinės kultūros daugiaklodiškumu, dominuoja Rytų kultūros ir religijos refleksijos, mitologija. Eilėraščiuose fiksuojami tarpdisciplininio meno potyriai, kurie apima ne tik literatūrą, bet ir muzikos, dailės estetinius motyvus.

5.00 € Plačiau