• A
  • A
  • A

PĖSČIOMIS Į VILNIŲ PO VILNIJĄ: RAPOLAS MACKONIS

Literatūrinė kompozicija, skirta Rapolo Mackonio kūrybai

Rapolas Mackonis – tikras vilnietis, 20 a. antrąjame dešimtmetyje pėsčiomis iš savo tėviškės Paąžuolėje (netoli dabartinių Panočių) atkeliavęs į Vilnių. Čia ir pasilikęs iki pat mirties. Baigęs čionykštę lietuvišką gimnaziją, vėliau studijavęs Vilniaus universitete, R. Mackonis redagavo Vilniaus krašto lietuviškus laikraščius bei, matydamas okupuoto Vilniaus krašto lietuvių badą lietuviškoms knygoms, pats rašė ir leido apsakymus, romanus, šviečiamojo pobūdžio leidinius. Jau po autoriaus mirties, praeito amžiaus 10 dešimtmetyje pasirodė unikalūs R. Mackonio atsiminimai apie Vilnių ir vilniečius. Daugiausia iš tų atsiminimų ir sudaryta ši kompozicija, kurią gražiai puošia Akvilės Vervečkaitės-Rubikienės dainos.

Dalyvauja:
aktorius VIDAS PETKEVIČIUS
dainų autorė ir atlikėja AKVILĖ VERVEČKAITĖ-RUBIKIENĖ
literatas JUOZAS ŽITKAUSKAS

Siūlome įsigyti:

Lėtoji

Vytautas Stulpinas

Knygoje „Lėtoji“ – naujausi poeto Vytauto Stulpino eilėraščiai, sukurti pastaraisiais metais, taip pat didžiuma trilogijos „Pavėsiai“, „Tolymės“, „Vakarijos“ kūrinių: juos autorius kruopščiai atrinko, redagavo, papildė neseniai parašytais.

12.00 € Plačiau