• A
  • A
  • A

STOVĖDAMAS PRIEŠ BEGALINĮ DANGŲ

MARCELIJAUS MARTINAIČIO kūrybai skirta programa

Programa sukurta pagal M. Martinaičio atsiminimų knygą „Mes čia gyvenome”, jo poeziją.
Dainas M. Martinaičio eilių tekstais sukūrė A. Kulikauskas.

Dalyvauja:
aktorė DALIA JANKAUSKAITĖ
kompozitorius ir atlikėjas ANDRIUS KULIKAUSKAS
KASTYTIS MIKIŠKA (birbynė)

Siūlome įsigyti: