• A
  • A
  • A

ŽODĖLIAI NUOG KVAJYNĖLIŲ

Poezijos ir muzikos valanda

Programoje: lietuvių liaudies dainos, muzikinės improvizacijos akordeonu bei autoriniai J. Žitkausko eilėraščiai dzūkų tarme.

Dalyvauja:
dainininkė VERONIKA POVILIONIENĖ
poetas JUOZAS ŽITKAUSKAS
SVAJŪNAS ILČIUKAS (akordeonas)

Siūlome įsigyti:

Suėjus prie žemės ribos

Paulius Šironas. Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Kazys Kėkštas, Kazys Bradūnas

Kompaktinėje plokštelėje skamba visų penkių lietuvių poetų žemininkų Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Vytauto Mačernio poezija, kurią skaito Paulius šironas. Intarpuose skamba kruopščiai paties Pauliaus atrinkta lietuvių kompozitorių minimalistinė muzika.

10.00 € Plačiau