Echogramos

Laima Kreivytė

Laima Kreivytė (g. 1972) – poetė, menotyrininkė, parodų kuratorė, žmogaus teisių bei pilietinių iniciatyvų aktyvistė. 1995 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, 1999–2000 m. studijavo Vidurio Europos universitete (CEU) Budapešte. Išleido dvi poezijos knygas: „Sapfo skai(s)tykla“ (2013) ir „Artumo aritmetika“ (2019), sudarė Kęstučio Zapkaus ir Marijos Teresės Rožanskaitės kūrybos albumus. Veda LRT Klasikos programos radijo laidą „Iš balkono“. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos, Rašytojų sąjungos narė. Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė. Eilėraščiai versti į anglų, kinų ir kitas kalbas.  ECHOGRAMOSE Laima Kreivytė skaito eilėraščius iš abiejų savo poezijos knygų. (nuotr. Tomo Petreikio)