• A
  • A
  • A

Jono Meko atminimui poetinėje programoje – skaito Andrius Bialobžeskis

2022-05-18

Minint žymaus poeto, rašytojo, avangardinio kino kūrėjo, kino kritiko Jono Meko gimimo šimtmetį, Seimo nutarimu 2022-ieji paskelbti Jono Meko metais. Šia proga po Lietuvą pasklis gausybė renginių, skirtų priminti J. Meko indėlį į lietuviškumo sklaidą, Lietuvos vardo garsinimą, jo išskirtinius darbus ir asmenybę.

Aktorius Andrius Bialobžeskis šiai progai sukurė literatūrinių skaitymų programą „J. Mekas. 100 metų tiesos“, kuri bus plačiai pristatoma įvairiuose šalies miestuose. Programa sudaryta iš dviejų dalių.

Pirmoje dalyje aktorius skaito eilėraščius iš rinkinio „Semeniškių idilės“ ir laiškus motinai. J. „Semeniškių idilės“ – gimtinės ilgesio inspiruota knyga. J. Mekas apie gimtuosius Semeniškius visada kalbėdavo su didele meile ir nostalgija. Gimtinės ir namų ilgesys taip pat skleidžiasi ir laiškuose motinai.

Antroji programos dalis – penkerių pokario metų poezija ir dienoraščių fragmentai. 1944 m., kaip nemažai kitų patriotiškai nusiteikusių žmonių, J. Mekas su broliu Adolfu pasitraukė į Vakarų Europą. Besitraukiančius prie Hamburgo sulaikė vokiečiai ir uždarė į Elmshorno karo belaisvių lagerį. Vėliau pateko į karo pabėgėlių stovyklą. Tik 1949 m. atplaukė į JAV. Šio laikotarpio kūryboje svarbiausias dėmesys skiriamas iš gimtojo krašto pasitraukusio žmogaus situacijai. Dienoraštyje fiksuodamas kasdienybės detales, pokalbių nuotrupas, J. Mekas atkuria unikalią vadinamųjų DP stovyklų atmosferą.

A. Bialobžeskis sako, kad programos „J. Mekas. 100 metų tiesos“ koncepcija sudaryta norint pristatyti neeilinį kūrėją kuo platesnei auditorijai, atskleisti mažiau žinomus gyvenimo ir kūrybos fragmentus, nulėmusius tolesnę J. Meko kūrybos evoliuciją.

„Teko pastebėti, kad J. Meko asmenybė suvokiama per kino kūrėjo, laisvo pasaulio piliečio ar net bohemos žmogaus klišes, tačiau dienoraštiniai fragmentai, poezija ir tėvynės ilgesys, itin svarbūs poeto visatai, pamirštami“, – apgailestauja A. Bialobžeskis, publikai pažįstamas ne tik kaip aktorius, bet ir kaip ne vieną poetinę programą paruošęs skaitovas, poeziją skaitantis išskirtiniu, sodriu balsu.

„J. Mekas. 100 metų tiesos“ 2022-aisiais bus pristatoma visoje Lietuvoje. Pirmieji renginiai įvyks „Poezijos pavasario“ metu, taip pat jau yra numatyti renginiai Birštone, Garliavoje, Utenoje, Šiaulių „Laiptų galerijoje“, Biržuose, Vilniuje, Kaune, Tauragėje, Klaipėdoje. Programa skirta tiek bendrai kultūra besidomintiems žmonėms, tiek vyresnių klasių moksleiviams. Gimnazijos ir kitos bendrojo ugdymo įstaigos ją gali užsisakyti per Kultūros pasą.


„Slinkčių“ inf.

Siūlome įsigyti:

LITERATŪRINĖS SLINKTYS 2022. Jaunųjų rašytojų ir dailininkų kūryba

Orestas Razumas, Dominykas Matulionis, Linas Daugėla, Paulius Aušra, Kornelija Mikalauskaitė, Adelė Gančierė, Augustė Daškevičiūtė, Joana Kairienė, Verdenė Monika Valkiūnaitė, Lilija Gotautaitė

Vienuoliktasis jaunųjų kūrėjų festivalis „Literatūrinės slinktys“ vėl kviečia burtis rudenėjančioj gaivoj ir pažinti penkių literatų ir penkių dailininkių kūrybą. Tradiciškai leidžiamas festivalio rinkinys, kuriame kartu su poezija, proza ir dramaturgija publikuojamos tapybos, tekstilės, grafikos kūrinių dokumentacijos.

10.00 € Plačiau