• A
  • A
  • A

Paulius Šironas: prie žemės ribos su poezija

Žurnalistas ir skaitovas Paulius Šironas poeziją vadina laikui nepavaldžiu kalbėjimu. Keliaujantis su poezijos skaitymo programomis, dabar jis viešai skaitytus ir dar neskaitytus žemininkų kartos poetų eilėraščius sudėjo į kompaktinę plokštelę „Suėjus prie žemės ribos“, kurią išleido leidykla „Slinktys”, o projektą iš dalies finansavo asociacija LATGA.

P. Šironas, žinomas žurnalistas bei laidų vedėjas ir poezijos skaitovas, neseniai išleido kompaktinę plokštelę „Suėjus prie žemės ribos“, kurioje galima išgirsti jo skaitomus penkių žemininkų kartos poetų Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio ir Vytauto Mačernio eilėraščius.

„Patoso, sentimentalumo vengiantis balso tonas su šiuolaikinės atmosferinės muzikos variacijomis atsargiai veda į itin erdvų žemininkų pasaulį, jį atveria atidžiam klausytojui – melancholiškos didybės liudininkui“, - kompaktinės plokštelės įrašus apibūdina poetas Dainius Gintalas.

D. Gintalas primena, kad žemininkai atgimusioje Lietuvoje buvo kito pasaulio paukščiai, poetai, pasirodę Vakarų horizonto pusėje. Antologiją „Žemė“ penki garsūs išeivijos kūrėjai išleido 1951 metais Los Andžele, JAV, o antrasis leidimas pasirodė 1991 metais Lietuvoje, tai yra atitinkamai lygiai prieš 70 ir 30 metų.

Jautrus prisilietimas prie poezijos

Pasak D. Gintalo, žemininkų poeziją skaitantis P. Šironas jautriai prie jos prisiliečia. Pats skaitovas teigia, kad pirmą kartą sukluso ankstyvoje vaikystėje, kai bundant Lietuvos Nepriklausomybei išgirdo H. Nagį, kimtelėjusiu, bet įtaigiu balsu skaitantį savo eilėraštį apie brolystę. Vėliau jis į rankas paėmė naujus horizontus atvėrusią V. Mačernio knygą. Dar po kurio laiko P. Širono sielą stiprino ką tik į Vilnių grįžusio K. Bradūno tekstai, po to jis paniro į A. Nykos-Niliūno filosofinį vandenyną, galiausiai atrado J. Kėkštą, kuris jo akyse iškilo kaip viena stoiškiausių figūrų žemininkų kolonadoje.

P. Šironas jau ne vienus metus keliauja pristatydamas išeivijos poetų kūrybą, kuri įkvėpė jį parašyti knygą „Laiškai Sodininkui“.

„Į šią kompaktinę plokštelę įtraukiau nemažai viešai dar neskaitytų eilėraščių – išsirinkau juos, kad klausytojas galėtų palyginti kiekvieno kūrėjo poeziją ir patirti laikui nepavaldų kalbėjimą“, - pasakoja P. Šironas.

Pasak poezijos skaitovo, didžiąją dalį eilėraščių jis įrašė interpretuodamas, atmintinai, vildamasis, kad tai leis ištrinti ribas, ties kuriomis baigiasi žodžiai ir prasideda mintys. „Apskritai šių autorių kūrybą suvokiu kaip praradimo melancholijoje užgimstančią viltį – tą ir bandau perteikti skaitydamas. Visų autorių tekstai, tegul ir skirtingi, atsiskleidžia kaip santykio poezija, kai net asmeniškiausi išgyvenimai kontempliuojami bendrystėje“, - teigia P. Šironas. O kartu su poezija kompaktinėje plokštelėje skambanti šiuolaikinių lietuvių kompozitorių muzika, pasak jo, galbūt padės geriau patirti eilėraščių emocinius atspalvius ir lengviau atrakinti prasmes.

P. Šironas primena, kad kompaktinė plokštelė „Suėjus prie žemės ribos“ išeina ypatingu laiku – apibendrinant visų autorių 100-ąsias gimimo sukaktis.

Trumpai

P. Šironas yra LRT žurnalistas bei laidų vedėjas, poezijos skaitovas, Laimono Noreikos premijos, įvairių skaitymo konkursų laureatas, keliaujantis su poezijos skaitymo programomis. Tad jo balsas pažįstamas tiek LRT klausytojams ir žiūrovams, tiek poezijos mėgėjams. „Žinios – visiški faktai, ir mane gal net stabilizuoja. Poezijos skaitymai – antra medalio pusė mano gyvenime“, - spaudai yra sakęs P. Šironas.

Asociacijos „Slinktys“ informacija ir nuotraukos

Siūlome įsigyti:

Višta, kuri norėjo šukų

Bentsiyen Raskin

Pasaką apie gaidelį ir vištytę žino daugelis. Bet ar kam nors teko girdėti pasaką apie gaidelį ir vištytę, kuri įsigeidė šukų? Jeigu reikia šukų, vadinasi, teks važiuoti į mugę. Jeigu važiuosi į mugę, pakeliui tikriausiai ką nors sutiksi. Jei ką nors sutiksi, kaipgi nepakviesi jų sėstis į vežimaitį? O kas gali nutikti vežimaičiui, kuriame sėdi gaidelis, vištytė, liūtas, tigras ir dramblys?

4.50 € Plačiau