Poetui Albinui Galiniui – šešiasdešimt

2024-04-24

Šiandien poetui Albinui Galiniui sueina 60-dešimt metų

Šiandien savo gražią šešiasdešimties metų sukaktį švenčia geras poetas, mylimas pedagogas, įžvalgus mąstytojas ALBINAS GALINIS. Pasak poeto Mariaus Buroko, Albino Galinio eilėraštis – netikėtas darinys: jame klasikinių tekstų ir įvykių permąstymas derinamas su sodria, archajiška (arba tyčia suarchajinta) kalba ir modernia teksto, eilėraščio forma. Filosofija, istorija, religija, klasikinė literatūra yra tie keturi stulpai, ant kurių laikosi autoriaus poezija.

Albinas Galinis yra išleidęs keturias poezijos knygas. Ketvirtoji – kūrybos rinktinė „Saulėgrįža“, kurią pernai išleido „Slinktys“. Rinktinė iliustruota Ugnės Žilytės graviūromis.

(Alio Balbieriaus nuotrauka)

Siūlome įsigyti:

Laiškai iš Mardasavo

Leonardas Gutauskas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Valentinas Sventickas

Po rašytojo ir dailininko Leonardo Gutausko (1938–2021) mirties knygos „Laiškai iš Mardasavo“ sudarytojui, literatūros kritikui Valentinui Sventickui teko peržiūrėti dalį jo literatūrinio palikimo. Skaitydamas eilėraščius, sudėtus į didžiausią aplanką, jis pradėjo žymėtis tuos, kuriuose minimas Mardasavas, to kaimo apylinkės ir realijos: Ūla, Merkys, Merkinė, Zervynos, jose gyvenęs Juozas Aputis ir t. t. Tada ir šmėstelėjo mintis, kad tuos mardasaviškus eilėraščius, nespausdintus knygose, reikia kaip nors „parodyti“. Mintis vyniojosi toliau, nutarta prie L. Gutausko eilėraščių priglausti kitus Mardasavo „atėjūnus“ – dailininką Povilą Ričardą Vaitiekūną ir patį V. Sventicką. Visi trys menininkai Mardasave gyveno  ir gyvena arba bent vasaroja. Tad ir į jų kūrybą tas kaimas ir apskritai šilinių dzūkų kraštas savaime atėjęs.

13.00 € Plačiau