• A
  • A
  • A

POEZIJOS TILTAI 2021 | POETRY BRIDGES 2021

Tarptautinis virtualus poezijos festivalis „Poezijos tiltai“ šiemet bus rengiamas jau antrą kartą ir vyks birželio 5 – 12 dienomis. Virtualumas – išskirtinis šio festivalio bruožas. Pernai pavasarį įvedus visuotinį karantiną ir atšaukus renginius, apribojus bibliotekų bei knygynų veiklą, poezijos gerbėjams norėta net ir tokiomis sąlygomis užtikrinti nuolatinį ir gyvą kontaktą su kūrėjais.

Jungiamoji pirmojo ir antrojo „Poezijos tiltų“ grandis bus pernykščio festivalio autorių kūrybos almanachas. 2020-aisiais rengtame festivalyje dalyvavo 107 poetai iš 27 valstybių. Jų kūryba buvo išversta į lietuvių ir lenkų kalbas bei skelbta specialiai šiam festivaliui sukurtoje Facebook paskyroje. Visų šių autorių kūryba lietuvių ir lenkų kalbomis bus išleista atskiru almanachu ir papildyta Lietuvos menininkų darbais.

Almanacho pristatymas birželio 5 d. ir taps antrojo „Poezijos tiltų“ įžangos renginio dalimi.

„Poezijos tiltai“ į Lietuvos bei Europos kultūrinį gyvenimą įneša naujas ir originalias veikimo formas, todėl šiemet festivalyje dalyvauti kviečiame įvairių pasaulio šalių tautinių mažumų bei imigrantų bendruomenių poetus. Festivalyje taip pat dalyvaus lietuvių poetai, gyvenantys užsienio valstybėse.

Beveik visos festivalio veiklos vyks virtualiai. Iš dalies virtualiai vyks tik festivalio atidarymo renginys su almanacho pristatymu bei baigiamasis festivalio vakaras. Pastarajame birželio 12 d. bus surengta videokonferencija su užsienio poetais, tiesiogiai stebėsiančiais festivalį ir skaitysiančiais savo kūrybą. Festivalio dalyviai poetai savo kūrybą organizatoriams atsiųs video formatu. Kiekvieną festivalio dieną į festivalio paskyrą internete (https://www.slinktys.lt/poezijos-tiltai.htm; Facebook festivalio paskyroje) bus įkeliama po 4 -5 naujų įrašų. Birželio 10 d. planuojamas pokalbis su poetais „Poezijos kūrimas sava kalba svetimos kalbos apsuptyje”, kurią moderuos rašytoja Laima Vincė.

„Poezijos tiltų“ festivalio tikslas – skatinti tarptautinį literatūrinį bendradarbiavimą, atkreipti visuomenės dėmesį į tos šalies kūrėjus, kurie kuria poeziją tautinės bendrijos (mažumos) kalba, ir tuo parodyti, kad valstybės kultūrinis potencialas susideda ne vien iš vyraujančios toje valstybėje nacijos, bet ir kitų, ten gyvenančių tautų.

Tarptautinį virtualų poezijos festivalį „Poezijos tiltai“ rengia:
Asociacija SLINKTYS

Projekto partneriai:
Poetinė grupė „Naujasis Vilniaus avangardas“, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Vengrijos, Čekijos ambasados, Petőfi literatūros fondas (Vengrija)

Projektą remia:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės


This year international virtual poetry festival “Poetry Bridges” will be organized for the second time and will take place on June 5 – 12th.

Virtuality – this festival’s special feature. When in Spring last year global quarantine had been imposed and activity of libraries and book stores had been limited, poetry lovers were offered a constant and live contact with authors even in current circumstances.

An anthology of authors that took part last year will be the connecting link between the first and second “Poetry Bridges” festival. 107 poets from 27 countries participated in the festival in 2020. Their poetry had been translated into Lithuanian and Polish and published on a Facebook page created specifically for this festival. Poetry of all of these authors will be published in a separate anthology in Lithuanian and Polish and complemented by works of Lithuanian artists.

Presentation of the anthology on June 5th will be a part of the second “Poetry Bridges” festival’s opening event.

“Poetry Bridges” bring new and original forms of actions into Lithuania’s and other countries’ cultural life, so this year we invite poets who belong to ethnic minorities and immigrant communities all across the globe. Lithuanian poets living abroad will also take part in the festival.

Almost all festival activities will be held virtually. Only opening event of the festival with presentation of anthology on June 5th and closing event on June 12th will happen partially virtually. The latter will include a videoconference with poets from abroad, who will be able to observe it live and read their poetry. Participants will send their poetry in a video format. Each day of the festival around 4-5 new videos will be uploaded to festival pages (https://www.slinktys.lt/poezijos-tiltai.htm; festival‘s Facebook page). On June 10th a discussion with poets is planned: “Creating poetry in native language while living”. The discussion will be moderated by a writer Laima Vincė.

The goal of the “Poetry Bridges“ festival is to promote international literary cooperation, bring attention to those authors who write poetry in a language of an ethnic minority and at the same time show that the potential of the country doesn’t consist of the majority alone, but also of other nations living there.

International virtual poetry festival “Poetry Bridges” is organized by:
Association “Slinktys”

Project partners:
Poetic group “New Vilnius Avant-Garde”, Vilnius County Adomas Mickevicius Public Library, Embassy of Hungary, Embassy of The Czech Republic, Petőfi Literary Fund (Hungary)

Project sponsors:
Lithuanian Council for Culture
Department of National Minorities under the Government of the Republic of Lithuania

Siūlome įsigyti:

Maratonas

Aistis Žekevičius

Pirmojoje A. Žekevičiaus eilėraščių knygoje „Maratonas” šiuolaikinio žmogaus požiūris į pasaulį, supančią aplinką, tarpusavio santykius išsakomas rupiomis poetinėmis eilėmis.

3.00 € Plačiau