Jaunieji kūrėjai: kūryba, kritika, pokalbiai

Apie projektą

Asociacija „Slinktys“ aplink save telkia jaunuosius menininkus (jaunieji menininkai tradiciškai suvokiami kaip kūrėjai iki 35 metų): rengia rašytojų ir dailininkų kūrybos festivalį, pristato jaunuosius kūrėjus visuomenei, interneto svetainė www.slinktys.lt rašo apie naujausias asociacijos išleistas knygas, publikuoja interviu su jaunaisiais kūrėjais, jų kūrybą, knygų recenzijas. Dėl susiklosčiusių tradicijų jaunieji menininkai lieka savotiškame kultūros užribyje: jiems sudėtingiau gauti finansavimą knygoms, apie juos retai rašo kultūrinė spauda, kūrybos publikacijos kultūrinėje spaudoje irgi retesnės. Požiūris į jaunuosius kaip į tuos, kurie turėtų mokytis iš vyresniųjų ir laukti savo laiko, tai yra, pagal amžių nustatytos brandos, yra klaidingas. Jauni autoriai yra kūrybingi, įdomūs, o amžius nebūtinai apibrėžia brandą – jaunieji menininkai verti, kad savita jų pasaulėjauta būtų pristatoma visuomenei. LR Seimas 2022 m. paskelbė Jaunimo metais. Tai puikus laikas jauniesiems kūrėjams suteikti erdvę: pristatyti įvairaus žanro kūrybą ir jaunųjų menininkų kūrybines iniciatyvas, publikuoti interviu su jaunais menininkais, kviesti juos viešai (spaudoje) diskutuoti apie šiuolaikinės kultūros aktualijas ir procesus. Tokią pačią kultūrinę atskirtį patiria ir regione gyvenantys ir kuriantys jauni menininkai, tad dalis projekto temų yra skirta pristatyti kūrėjus ir iniciatyvas iš regionų. Projektas bus aktualus ne tik kultūriniame lauke jau besireiškiantiems menininkams (kaip platforma susipažinti vieniems su kitais, pristatyti savo kūrinius ir išgirsti pagrįstą nuomonę apie juos), bet ir savęs kūryboje ieškantiems moksleiviams: pastariesiems kur kas įdomiau skaityti apie sau pagal amžių artimesnius kūrėjus.