Echogramos

Goda Gurinskaitė

Goda Gurinskaitė (g. 1994) – poetė, fotografė. Gimė ir gyveno Virbalyje, Vilkaviškio rajone, kol neišvyko studijuoti fotografijos ir medijos meno Vilniaus dailės akademijoje. 2012 m. mėnraštyje „Metai“ pasirodė pirmoji publikacija, o 2020 m. Godos Gurinskaitės eilėraščiai atskira knygele išspausdinti „Literatūrinių slinkčių“ aplanke. (nuotr. iš asmeninio archyvo)